Kommunikasjonsinnstillinger

Under Enhetsinnstillinger > Generelt > Kommunikasjonsinnstillinger kan man endre innstillinger relatert til kommunikasjon.

Primær kommunikasjonsform: Dersom GX-enheten er tilknyttet internett både gjennom SIM-kort og ethernettkabel, så vil GX-enheten prioritere datakommunikasjon sendt iht. valget for primær kommunikasjonsform. Dersom man bare har en føringsvei, f.eks. “Mobilnett”, så er denne innstillingen ikke relevant. VoIP brukes ikke.

Climax-innstilling: Network Priority.

Tilbakeringingstimer: Angir hvor lenge etter en alarm GX-enheten skal besvare innkommende anrop automatisk (uten tjenestemottakers innvirkning) fra telefonnumre som enten ligger inne i varslingslisten, som en del av responssenterdefinisjon eller i ringefilteret. Safemate-serverens telefonnummer vil alltid besvares automatisk uavhengig av valgt verdi for tilbakeringingstimer.

Climax-innstilling: Callback Timer.

Antennevalg: Dersom ekstern antenne benyttes så oppdager ikke GX-enheten dette automatisk, det må angis her. Merk at signalforholdene bedres ikke alene av å fysisk koble på ekstern antenne, man må dessuten angi Antennevalg=Ekstern også.

Climax-innstilling: Antenna. (MERK! Innstillingen finnes på side Network Settings -> GPRS –> Antenna)

Maks. samtalelengde: Angir hvor lenge en samtale maksimalt får vare før samtalen kuttes.

Climax-innstilling: Two-Way Timer.

Stille panel: Om stille panel aktiveres vil panelet avstå fra å pipe, og forhåndsinnspilte talemeldinger som “alarmen er utløst, vent på svar” vil ikke spilles av ved alarm.

Climax-innstilling: Silent Panel & Device.