Signalstyrketest

En signalstyrketest kan foretas for å verifisere at det er tilstrekkelig gode kommunikasjonsforhold mellom sensor(er) og hub.

Man starter en signalstyrketest ved å trykke på “play”-ikonet fra tab-en “signalstyrketest”.

Som ved innlæring kan man utføre signalstyrketest på flere sensorer i samme (signalstyrke-) økt.

Deretter kan man ta sensorene med seg til plasseringen man ønsker å teste fra, og trykke på knapp på sensoren. Hub vil gi et lite pip for å bekrefte at signal er mottatt. RSSI-signal fra 1-9 angir styrken på signalet. Alt over 3 er tilfredsstillende.

Mobile sensorer, slik som WTRZ bør testes på det sted i bopel som antas å være mest utfordrende dekningsmessig.

Avgir hub ingen pip når man trykker på sensoren under signalstyrketest så er signalstyrken for svak. Da må man forflytte sensoren nærmere hub (eller flytte på hub) og forsøke på nytt.

Om man senere flytter på sensorer så bør testen gjennomføres på nytt for den eller de sensorer som har blitt flyttet. Flytter man på hub så bør signalstyrke gjøres på nytt for alle sensorer.

Man stopper en signalstyrketest ved å trykke på stoppsymbolet. Glemmer man å stoppe signalstyrketesten, så vil hub tre ut av signalstyrketest-modus av seg selv etter ca. 5 minutter.