Innledning

Safemate Pro har støtte for trygghetsalarmer fra Climax av typen GX-8, GX-MAX1 og GX-MAX8.

Climax GX-8
Climax GX-MAX1/8

Climax-produktene fungerer som øvrige produkt i Safemate-porteføljen, med varslingsliste og pårørendeinvolvering.

Bakgrunn

Støtte for stasjonære trygghetsalarmer i Safemate Pro ble utviklet gjennom et samarbeid mellom Trondheim kommune, Atea, Climax og Safemate. Utgangspunktet var en stor anskaffelse fra 2018, der nevnte aktører ble valgt som leverandør, med Atea i front. Tjenesten er i full drift i Trondheim kommune i dag, og mer enn 4 700 GX-8-enheter er rullet ut til kommunens (og nabokommunenes-) hjemmeboende, i det såkalte “DTA-prosjektet” (Digitale TrygghetsAlarmer).

“Trondheim kommune har i perioden 2018-2020 samarbeidet tett med leverandør Atea og Safemate for utvikling av en ny digital trygghetsalarmtjeneste tilpasset kommunens behov.”

Tori Hemmingby Almaas, Innføringsansvarlig, Avdeling for fagsystem og velferdsteknologi, Enhet for service og internkontroll.

Overordnet arkitektur

Climax GX-8 (eller GX-MAX1/8) sender sine meldinger til Safemate-plattformen (og/eller et annet angitt responssenter) ved hjelp av SCAIP.

Safemateplattformen konfigurerer hub ved hjelp av en protokoll som heter XMPP.

Safemateplattformen videresender hendelser fra Climax (og mobile trygghetsalarmer) til integrasjonspartnere ved hjelp av en proprietær protokoll som kalles “SPIP” – Safemate Platform Integration Protocol.

GX-8 har en rik sensorportefølje, men Safemate støtter ikke samtlige, kun et subsettsett av Climax sine sensorer. Safemate har bygd erfaring med ulike sensorer og vet hva som fungerer godt i norske kommuner, og hva som vi tror vil fungere mindre bra.

Climax i Safemate Pro

Climax trygghetsalarmer presenteres i Safemate-listen i Safemate Pro omtrent som mobile enheter.

Sensoroversikt

Climax kommuniserer med sensorer primært ved hjelp av 869 Mhz F1, som har svært god rekkevidde. I tillegg har de fleste Climax-produkter støtte for å kunne kommunisere med eksterne høyttaler ved hjelp av DECT.

Tilkoblede sensor vises i Climax-enhetens sensoroversikt som finnes under enhetsinnstillinger.

Avhengig av hva slags sensorer man har tilkoblet, vil man fra Safemate Pro sin varslingsliste kunne fange opp og varsle flere typer hendelser enn hva man har kunnet med kun mobile trygghetsalarmer.

Hendelsene (når de skal gjelde, etc.) konfigureres på tab; hendelser under enhetsinnstillinger i Safemate Pro. I eksempelet under vises oppsettet av en døralarm (også kalt; “vanderalarm”). Typiske ting man kan konfigurere er periodene hvor hendelsen skal rapporteres/varsles.

Leksjon Content
0% Complete 0/2 Steps