Pårørende

En type mottakere er pårørende.

Pårørende kan gis inntil fire rettigheter ved å trykke på hjerte-ikonet.

heart-icon-2

  1. Tillate at den pårørende bestandig kan lokalisere Safemate-bæreren,
  2. Åpne for at den pårørende selv kan vedlikeholde sin egen tilgjengelighet som mottaker av hendelser,
  3. Åpne for at pårørende skal kunne ringe Safemate direkte fra app,
  4. Tillate pårørende å laste opp brukerbilde av Safemate-bærer.

Dersom man i varslingslisten er angitt som mottaker av hendelsestypen “brukerutløst alarm” så har man også implisitt adgang til å ringe til en Safemate ved hjelp av Safematens telefonnummer. Denne adgangen gjelder også pårørende.

Vi har et eget kurs rettet mot pårørende i kurset Safemate for pårørende.