Mobilapp

Kommunen angir hvor mange posisjonsplott pårørende og ansatte kan se i app-en; Safemate.

I eksemplet under tillates pårørende og ansatte å se maksimalt 10 posisjoner, forutsatt at disse er mindre enn 3 timer gamle.