Integrasjon

Under tab; Integrasjon kan man knytte en kommune eller underavdeling til et endepunkt angitt ved hjelp av en URL. Safemateplattformen sender normalt meldinger til integrasjonspartnere iht. meldingsprotokollen Safemate Platform Integration Protocol (SPIP), som er Safemate sin proprietære integrasjonsprotokoll.

Unntaket er når man har plassert hake i Integrasjon mot Unity (Sensio), da brukes en annen protokoll som er spesiallaget for Sensio-kunder.

Der integrasjon forutsetter pålogging med brukernavn og passord så kan man legge inn det ved å huke av i boksen Brukernavn/passord, ellers skal denne boksen ikke hukes av.

Knappen Ping endepunkt tester om det er mulig å nå den adresse som er lagt inn i feltet Endepunkt for integrasjonsmeldinger. Knappen tester det grovtekniske, at meldingene mottas og presenteres på mottakssiden er en annen sak.

Eskaleringsrekkefølge

Eskaleringsrekkefølge handler om hvilken rekkefølge ting skal skje. I de fleste tilfeller vil man søke å forsøke å nå eventuelle alarmmottakere i varslingslisten i Safemate, for å ikke belaste alarmoperatøren på responssenteret eller hjemmetjenesten.

Om man velger “Oppringning først – deretter integrasjon” så kan man velge å huke av for å integrere kun i tilfeller hvor ingen aksepterte alarm-anropet.

Men en konfigurasjon som vist over, vil ikke integrasjonspartner få noe informasjon om de alarmer som blir håndtert av alarmmottakere i varslingslisten. Om man derimot tar bort haken så vil også de hendelser som håndteres (bekreftes) av alarmmottakere i varslingsten bli sendt til integrasjonspartner (for loggføring – ikke håndtering).

Dersom en hendelse blir eskalert til integrasjonspartner vil det fremgå av meldingsobjektet om oppføringer i varslingslisten ble forsøkt nådd før eskalering – eller ikke.

I noen tilfeller vil man ønske å sende meldingen til integrasjonspartner tvert, og heller bruke varslingslisten kun i fall integrasjonen feiler. Da bruker man varslingslisten som en backup-løsning for integrasjonen. I slike tilfeller velger man Integrer først – deretter oppringning.

Reservenummer ved integrasjonsfeil

Har man valgt Oppringning først – deretter integrasjon så kan man dessuten velge å legge inn et backup-nummer som blir ringt opp dersom Safemateplattformen ikke skulle lykkes å få tak i integrasjonsendepunktet.

Anrop som ikke mottar kode 200 fra integrasjonsendepunkt vil ringe backup-nummer. Det vises i transaksjonsloggen slik (her er 91602220 backup-nummer):

Hierarki

En underavdeling i organisasjonen vil arve integrasjonsinnstillingene til nivået over. Grønn ramme indikerer arvet innstilling.

Dersom man ønsker at kun deler av organisasjonen skal knyttes til integrasjonsendepunkt, må konfigurasjonen fjernes fra rotnivå, og settes opp per underavdeling.

Integrasjon mot Unity (Sensio)

Integrasjon mot Sensio (Unity eller Sensio 365) krever at man legger inn Unity Site ID som (delvis) vist på eksemplet nedenfor. Denne fås typisk fra prosjektledere fra Sensio sine partnere.

(Brukernavn/passord benyttes ikke for integrasjonsmeldinger til Sensio.)