Lokalisering

Om man har Skru av posisjonering skrudd på , så vil Safemate-enheter i utgangspunktet ha posisjoneringshovedbryteren av. Da er i praksis Safemate-enheten ikke i stand til å lokalisere i det hele tatt (før man endrer innstillingen) – den er redusert til en mobil trygghetsalarm (uten posisjonering).

Automatisk lokalisering fører til at Safemate lokaliserer når den er i bevegelse, og sparer batteriene når enheten ligger i ro (eller klokken ikke registrerer tellende skritt).

Google/Combain handler om at man kan angi hvilke tjenester man ønsker å bruke for å posisjonere aksesspunkters mac-adresser.

Lokaliseringsintervall handler om hvor hyppig en Safemate forsøker å produsere posisjoner når den lokaliserer.

Satelittkrav er et begrep som kommer til anvendelse når Safemate posisjonerer ved hjelp av GPS (strengt tatt; GNSS). Satelitkrav angir det minimum antall satellitter en Safemate må ha kontakt med for at en posisjon skal kvalifiseres som gyldig, og ikke en posisjon av lav kvalitet. Når man benytter seg av GPS-systemet, så vil en GPS-posisjon være basert på kontakt med et gitt antall satellitter. Man må som et absolutt minimum ha kontakt med 3 GPS-satellitter for å kunne få en posisjon (“GPS fix”). Posisjonens presisjon øker med antallet posisjoneringssatellitter posisjonen er basert på. Teoretisk så vil en posisjon basert på kommunikasjon med 6 satellitter, være mer nøyaktig enn en posisjon basert på bare 3 satellitter. Man vil alltid foretrekke nøyaktige posisjoner fremfor unøyaktige, men ulempen med å kreve et høyt antall satellitter, er at det vil ta lengre tid å få GPS-posisjoner.

Utdatert posisjon-intervall handler om at man kan få endret status dersom det er lenge siden en Safemate har hatt en fersk posisjon.

Problem
Tiltak
Det tar lang tid å få GPS-posisjoner Reduser kravet til antallet satellitter
GPS-posisjonene er unøyaktige Øk kravet til antallet satellitter