Quiz til kurs “Safemate for operatører”

Dette er en test på innholdet i kurset “Safemate i kommunen”. Hvert spørsmål har tre svaralternativer hvor kun ett er riktig. Klarer du 6 av 10 spørsmål så er det bra!