Mottakere

Eiere av mobilnumre og epost-adresser listet opp i varslingslisten, benevnes mottakere. Mottakere som er mottakere i kraft av at de har lagt inn telefonnummeret sitt, har adgang til å ringe Safematen direkte. Det mottakere mottar, er hendelser (brukerutløst alarm, batterivarsel, etc.).