Administrator-rollen

Ved opprettelse av en administrator får du ikke lov til å velge underavdelinger, fordi en administrator per definisjon har tilgang på hele organisasjonen.

En administrator er den eneste systemrollen som har adgang til følgende operasjoner:

  • Administrere andre Safemate Pro-brukere,
  • Inspisere applikasjonsbrukerloggen til den enkelte applikasjonsbruker,
  • Inspisere enhetsloggen til den enkelte Safemate,
  • Godkjenne opplæring for Safemate Pro-brukere,
  • Justere globale innstillinger på vegne av kommunen.

NB! Man kan forårsake ganske mye skade som administrator. Det er ikke å anbefale å gi brukere administrasjonstilgang uten at de har hatt forutgående kursing!