Wi-Fi lokalisering

5. september 2023 lanserte Safemate en forbedret måte å bruke Wi-Fi aksesspunkt til å lokalisere på. 

Den forbedrede versjonen av det som tidligere het "innendørs lokalisering" som her er dokumentert.

Alle som før 5. september hadde satt opp det vi tidligere kalte "innendørs posisjonering" har fått denne konfigurasjonen migrert til Wi-Fi lokalisering.

Hvilke (Safemate-) enheter kan brukes?

Safemate-enheter med støtte for Wi-Fi kan konfigureres til å lokalisere ved hjelp av Wi-Fi – det er dette vi kaller Wi-Fi lokalisering.

De enhetstyper som støtter Wi-Fi lokalisering er:

  • Trigger Three E/-Four
  • Watch One/-Two/-Three/-Five

Enheter som ikke støtter Wi-Fi lokalisering er:

  • Track One/Three
  • Trigger One/Two/Three

Konfigurering av Wi-Fi lokalisering

Wi-Fi lokalisering er basert på at man bruker Safemate til å skanne eteren for Wi-Fi-nettverk (2,4 Ghz) for å bruke (meta-) informasjon om Wi-Fi aksesspunkter som posisjoneringskilder.

Merk at Safemate kommuniserer ikke over Wi-Fi nettverk, det er kun for posisjonsbestemmelsen at Wi-Fi benyttes. Av samme grunn trenger man aldri passordet til Wi-Fi-nettverkene slik som man behøver om man skal kommunisere over dem. 

For å konfigurere en Wi-Fi lokasjon gå til tab “Wi-Fi lokalisering” under enhetsinnstillinger.

Bring Safemate-enheten fysisk til ønsket posisjon og trykk Start skanning.

Skanning er normalt gjort på ca. 10 sekunder, men for Trigger Two 4G så er det normalt at skanning tar over 2 minutter - så vær tålmodig!

Etter skanning blir man presentert en oppsummering av hvor mange Wi-Fi-nettverk som ble skannet.

Trykk så knappen Posisjonsbestem Wi-Fi lokasjon for å posisjonere Safematens posisjon nøyaktig. Foreslått posisjon kan være unøyaktig. Bruk om ønskelig satellitt view for å lette posisjoneringen.

Dra kartmarkøren til Safemates plassering og trykk Angi posisjon. Posisjonen kan om ønskelig endres senere.

Gi så Wi-Fi lokasjonen et beskrivende navn, f.eks. Dagligstue og trykk Lagre.

Om du ønsker å la Wi-Fi lokasjonen gjelde for en underavdeling eller hele kommunen, velg Delt lokasjon. Om du ikke velger Delt lokasjon så betyr det at Wi-Fi lokasjonen kun gjelder for den Safemate-enheten du konfigurerer nå.

Deretter presenteres lokasjonen Dagligstue med tre knapper. Man kan herfra redigere Wi-Fi lokasjonen (navn og aksesspunkter), reposisjonere Wi-Fi lokasjonen eller slette den.

Posisjonering ved hjelp av Wi-Fi lokasjoner

Så lenge Safematen har Wi-Fi-kontakt med minimum et av aksesspunktene i en Wi-Fi lokasjon, så vil Safemate holde GPS avskrudd og posisjonere Safemate i henhold til definisjonen av Wi-Fi lokasjonen.

Merk: Trigger Four er best i klassen på Wi-Fi-lokalisering. Watch Two og Trigger Two 4G kan finne på å rapportere GPS-posisjoner selv om de har kontakt med Wi-Fi-nettverk omfattet av Wi-Fi-lokaliseringsoppsett. Vi jobber med produsent for å forbedre dette.

Dersom det er flere Wi-Fi lokasjoner inneholdende overlappende sett med Wi-Fi aksesspunkter, så vil Safemateplattformen vurdere signalstyrke og andre forhold og plassere Safemate på den mest sannsynlige Wi-Fi lokasjonen.

Delt lokasjon

Om man har huket av for Delt lokasjon så vil Wi-Fi-lokasjonen deles av alle Safemate-enheter som tilhører den underavdelingen som Safemate-enheten tilhører. Fordi delte lokasjoner tilhører underavdeling/kommune må lokasjonen endres/slettes ved å gå til underavdelingens/kommunens standardinnstillinger.

Migrering

For de som har investert i å sette opp Wi-Fi-routere ved hjelp av den nå pensjonerte Innendørs posisjonering-tab’en, så kan man merke seg at denne konfigurasjonen vil bli migrert over til nye Wi-Fi-lokalisering. Dermed vil man kunne nyte godt av den jobben som er gjort inntil man får anledning til å skanne i henhold til den nye metoden her beskrevet.

Det er først når man skanner etter den nye metoden at man klarer å hente ut gevinstene fra nye Wi-Fi lokalisering.

Webinarvideo

Halvtimes video fra webinar 17. august 2023.