Roller i Safemate Pro

Systemrollene

I Safemate Pro er det totalt fem systemroller; administratorer, operatører, søkere, (hendelses-) mottakere og pårørende. De tre førstnevnte har direkte adgang til applikasjonen Safemate Pro med forskjellig tilgangsnivå. Mottakere og pårørende har ikke adgang til Safemate Pro, men bidrar ved å ta imot hendelser (f.eks. alarmer).

Administratorer (og andre roller med rett til å drive brukeradministrasjon) kan legge til applikasjonsbrukere. Dette gjøres ved å trykke på menyvalget “roller”.

Et trykk på knappen “legg til ny bruker” åpner et dialogvindu der man kan legge inn en ny applikasjonsbruker med tilgangsnivå “administrator”, “operatør”, “søker” eller evt. egendefinerte roller.

Om man ønsker å delegere brukeradministrasjon til en underavdeling i en kommune, f.eks. et sykehjem eller en bydel, kan en administrator bruke rolleeditoren til å opprette en custom rolle og gi denne et betegnende navn, f.eks. “Avdelingsleder”.

Deretter kan applikasjonsbrukere tilknyttes denne rollen og dermed få adgang til å opprette applikasjonsbrukere i egen/egne underavdeling(er).