Roller i Safemate Pro

Tilgangsstyring

I Safemate er det to dimensjoner som styrer hvor vide tilganger den enkelte applikasjonsbruker har. Den ene dimensjonen defineres av den eller de underavdelinger som brukeren har adgang til i kommunens organisasjonstre, den andre handler om hvilken rolle man har.

Systemroller

I Safemate Pro er det totalt fem systemroller; administratorer, operatører, søkere, (hendelses-) mottakere og pårørende. De tre førstnevnte har direkte adgang til applikasjonen Safemate Pro med forskjellig tilgangsnivå. Mottakere og pårørende har ikke adgang til Safemate Pro, men bidrar ved å ta imot hendelser (f.eks. alarmer).

Administratorer (og andre roller med rett til å drive brukeradministrasjon) kan legge til applikasjonsbrukere. Dette gjøres ved å trykke på menyvalget “roller”.

Et trykk på knappen “legg til ny bruker” åpner et dialogvindu der man kan legge inn en ny applikasjonsbruker med tilgangsnivå “administrator”, “operatør”, “søker” eller evt. egendefinerte roller.

En av kommunens administratorer kan angis som behandlingsansvarlig, og dermed være databehandler sitt kontaktpunkt ved behov for å kommunisere om avvik, endring av databehandleravtale eller andre forhold som omhandler informasjonssikkerheten.

Administratorer har tilgang til hele organisasjonstreet, derfor kan man for administratorer ikke angi underavdelinger.

Egendefinerte roller

Om man ønsker å delegere brukeradministrasjon til en underavdeling i en kommune, f.eks. et sykehjem eller en bydel, kan en administrator bruke rolleeditoren til å opprette en custom rolle og gi denne et betegnende navn, f.eks. “Avdelingsleder”.

Deretter kan applikasjonsbrukere tilknyttes denne rollen og dermed få adgang til å opprette applikasjonsbrukere i egen/egne underavdeling(er).