Søker-rollen

Rollen søker har adgang til å lokalisere/søke posisjonen til de Safemater man har blitt gitt adgang til.

For å få adgang til å Safemate Pro som søker, så må en som allerede har rettigheter til å opprette applikasjonsbrukere i Safemate Pro opprette en bruker til deg med rollen; søker.

Du kan ikke selv registrere deg og begynne å lokalisere Safemater på vegne av kommunen din, du må opprettes av noen andre.

Når du har fått adgang, vil du motta en epost med informasjon om hvordan du kommer i gang. Konkret så vil du få oppgitt en lenke til et innloggingssted, et brukernavn (epost-adressen din) og et midlertidig, autogenerert passord.

Her er en eksempel på en slik epost:

Example email sent to new users

Man kan logge seg inn ved hjelp av en nettleser enten på telefon, nettbrett eller på en PC.

Når en søker har logget seg inn på adressen pro.safemate.no, ser han/hun et skjermbilde som ser omtrent slik ut:

Søkere får ikke presentert toppmeny slik andre applikasjonsbrukere får.

Fra venstre mot høyre kan du lese ut følgende informasjon for hver rad:

  1. Status på enheten (f.eks. “feilet selvsjekk”),
  2. Enhetstype (f.eks. Safemate Trigger Two),
  3. Serienummeret på enheten (bestående av fire bokstaver og fire tall),
  4. Navnet til enheten,
  5. Batteristatus (0-100%),
  6. Et par føtter som angir om enheten er i lokaliseringsmodus eller ikke.
SporingIkke-sporing

Ute til høyre på hver linje vises en knapperad bestående av maksimalt 4 knapper. Disse knappene er:

  1. Vis telefonnummer,
  2. Vis enhet på kart,
  3. Start tidsbegrenset lokalisering,
  4. Vis brukerbilde.

Starte tidsbegrenset lokalisering

Det er ikke gitt at Safematen du forsøker å lokalisere (=spore) sender inn posisjoner. Safematene kan ha ulike innstillinger for å spare batteri og ivareta individers personvern i perioder hvor man ikke ønsker posisjoner regelmessig.

Som “søker” kan du starte det vi kaller en tidsbegrenset lokaliseringsøkt ved å trykke på symbolet med føtter i.

Etter at enlokaliseringsøkt er startet, vil posisjonene etter hvert dukke opp på kartet. Dette vil potensielt kunne ta mange minutter. Om Safematen ikke klarer å lokalisere der den er, vil den ikke presentere posisjon i det hele tatt.

Dersom Safematen lykkes i å produsere posisjoner, så vil posisjonene dukke opp med en hyppighet som tilsvarer det som er satt som lokaliseringsintervall for enheten. Standardinnstillingen er hvert annet minutt, men denne kan ha blitt overskrevet.

Du bør ha en god grunn for å starte lokalisering av en Safemate-bærer, og kunne forsvare at du foretok denne personverninngripende handlingen!

Vis på kart

Kartvisning av Safemate-enhetens siste posisjon(er).

Demonstrasjon

Video som viser hvordan Safemate Pro fortoner seg for en applikasjonsbruker med rollen “søker”: