Modellering av en kommune

I Safemate Pros fremstilling av en kommune, så har alle kommuner ett toppnivå. Under denne kan man ha en organisasjon bestående av så mange underavdelinger som er formålstjenlig for å ivareta effektiviteten og personvernet i kommunen. Hensikten med å modellere et organisasjonstre er primært å begrense tilgangen til Safemate-enheter til de som trenger det (personvern).

På menyvalg; organisasjon kan administratorer og tilsvarende modellere kommunen. Man kan opprette underavdelinger under en underavdeling – og underavdeling under der igjen.

Hver underavdeling tilhørende de tre øverste nivåene kan ha sine egne fakturaadresser.

(Leveringsadressene er i praksis ikke i bruk.)

Nedenfor ser vi hvordan Arendal kommune på et tidspunkt var organisert. Tallet i parentes angir antallet Safemate i den aktuelle underavdelingen.

Modellering av en kommune Arendal

Applikasjonsbrukere som bare er tilknyttet Ørbekk Bofelleskap vil, når de logger inn i Safemate Pro, kun se de to Safematene som er tilknyttet Ørebekk Bofelleskap (antall Safemate angitt i parentes).

For å legge til nye underavdelinger må man være administrator (eller tilsvarende).

Leksjon Content
0% Complete 0/1 Steps