Faktureringsdetaljer

En kommune eller underavdeling må ha lagt inn et gyldig betalingsmiddel for å kunne legge til Safemate-enheter. Dette er fordi abonnementene har en kostnad som må belastes en mottaker/betaler.

Valg av betalingsmiddel gjøres på menyvalg “organisasjon”.

Man kan velge mellom følgende betalingsvalg:

  • Faktura i posten
  • Faktura per epost
  • Faktura per EHF

En underavdeling kan enten arve betalingsvalg fra rotnivået, eller ha sitt eget betalingsvalg (herunder fakturareferanse). Dette åpner for at underavdelinger kan betale for kostnadene knyttet til sine abonnement.

Kommuner som er partnerkommuner vil allerede ha et gyldig betalingsmiddel lagt inn.