Logger i Safemate

Hva loggføres?

Hovedregelen er at alle handlinger som av foretas i administrasjonssystemet Safemate Pro, eller tilhørende app-er, og som antas å kunne ha betydning for bærerens personvern, vil loggføres. Dette er også tilfelle dersom kommunens partner eller administrativ løsning sine support-medarbeidere gjør endringer.

Hvilke logger finnes?

Det finnes fire logger; applikasjonsbrukerlogg, enhetslogg, transaksjonslogg og anropslogg.

  • Applikasjonsbrukerlogg – Logg over hva en applikasjonsbruker har foretatt seg
  • Enhetslogg – Logg over hva som er foretatt av konfigurasjonsendringer for en (Safemate-) enhet
  • Transaksjonslogg – Logg over meldinger mellom plattform og enhet
  • Anropslogg – Logg over oppringning og varigheten av disse.

Hvem har tilgang til logger?

Dette styres av rolledefinisjonene. En administrator har tilgang til alt av logger, en operatør har tilgang til logger som omhandler de Safemate-enheter man har adgang til men ingen applikasjonsbrukerlogger. Rolle-editoren kan brukes for å skreddersy rolledefinisjoner til eget behov.

Hvor lenge har man tilgang til logger?

Oppføringer i logger vil kunne inspiseres så lenge hendelsene ikke har passert en tidsgrense som angis av kunden selv under standardinnstillingenes personverninnstillinger. Standardinnstillingen for hvor lenge handlinger foretatt av applikasjonsbrukere angis av egen verdi satt til 90 dager (verdien kan om ønskelig endres).

Hvordan inspiserer man logger?

Loggoppføringene kan inspiseres enten med utgangspunkt i en enkelt enhet (Safemate) eller med utgangspunkt i en applikasjonsbruker.

Eksempelvis, så vil handlingen at Eva Hansen skrudde av geofence for Safemate ABCD1234 kunne leses både i enhetsloggen til ABCD1234 og i applikasjonsbrukerloggen til Eva Hansen.

Sletting av logger

Loggene kan i seg selv ikke slettes selv med administratortilgang i Safemate Pro, men siden applikasjonsbrukerloggen er knyttet til applikasjonsbrukere, så vil man gjennom administrasjonsportalen Safemate Pro miste tilgangen til applikasjonsbrukerloggen til en gitt person når dennes applikasjonsbruker slettes.

I slike tilfeller vil kunder måtte gå via leverandørens support for å få tilgang til applikasjonsbruker-sentriske logger. Enhetslogger kan ikke slettes gjennom administrativ løsning.