Operatør-rollen

Operatører har ikke adgang til menyvalgene “Innstillinger” og “Roller”, og har dermed ikke adgang til å bruke funksjonaliteten som befinner seg på disse sidene. Bortsett fra dette har en operatør adgang til det meste av funksjonaliteten som en administrator har.

En operatør har adgang til en eller flere underavdelinger – det kommer an på hvilket adgangsnivå man har blitt tildelt fra (en) administrator.

En operatør kan endre varslingslisten og enhetsinnstillingene på de enheter man har tilgang til.

En operatør skal slippe å forholde seg til andre Safemater enn de som er tilknyttet til de underavdelinger operatøren har fått adgang til.

En operatør har mindre myndighet enn en administrator, men mer myndighet enn en søker.