1 of 2

Kursmål

Målet for kurset er at du selvstendig skal kunne bruke den funksjonalitet som ligger i verktøyet Safemate Pro. Består du kontrollspørsmålene etter hver leksjon, så er du i godt driv. Om du også består den avsluttende prøven så har du bevist overfor deg selv og kommunens administrator at du har den kompetanse som behøves for å kunne bruke Safemate og Safemate Pro.

iPad showing Safemate Pro GUI