1 of 2

Safemate Trigger Four

Safemate Trigger Four er en mobil trygghetsalarm som har støtte for 4G.

Trigger Four kan posisjonere bæreren ved hjelp av GPS og Wi-Fi-nettverk (som man ikke behøver å være pålogget). Unntaksvis kan man dessuten benytte GSM-nettverket for posisjonering (da med lav presisjon).

Trigger Four leveres med en bordlader for enkel og trygg lading.

Alle lokaliseringsenheter fra Safemate leveres med innebygget SIM-kort som må benyttes.

SIM-card-symbol

Styrker og svakheter

StyrkerSvakheter
God lydkvalitetKostbar
Presis utendørs og innendørs posisjoneringIkke intuitive LED-lys
Støtte for 4GKort batterilevetid

Lading

Safemate Trigger Four lades primært ved hjelp av medfølgende lader som kan monteres på veggen. Magnet i bakplaten vil holde Trigger Four på plass når veggmontert. Sekundært kan man lade med medfølgende magnetkabel. Begge deler, samt ladeadapter til bord-/vegglader, leveres med produktet.

Ladetid fra utladet til fulladet: Ca. 2 timer.

Talemeldinger i forbindelse med lading (og lavt batteri) kan skrus av og på under enhetsinnstillinger.

Batterilevetid

Grovt kan vi regne at et fullt oppladet batteri vil vare i 2-5 dager. Batterilevetiden vil imidlertid avhenge av noen faktorer som:

  • Hvor mye/ofte enheten lokaliserer ved hjelp av GPS
  • I hvilken grad enheten befinner seg innen rekkevidden av skannede Wi-Fi lokasjoner
  • Om enheten har automatisk lokaliseringer skrudd på eller av

Bæring

Trigger Four kan bæres på nøkkelknippe, i lomme, rundt hals (med medfølgende halssnor), rundt håndleddet (tilleggsutstyr) eller i beltefeste (tilleggsutstyr).

Knapper

SOS-knappen på produktets forside brukes for å utløse alarm. Normalt kreves et trykk som vedvarer i 1 sekund, men dette kan endres ved behov. Alarm kan utløses mens enhet er til lading. Det er mulig å utløse lydløs alarm.

Trigger Four har to knapper på venstre side av produktet sett forfra. Den øvre sideknappen er merket med et telefonsymbol, den nedre har et tekstboblesymbol.

For å skru produktet  holdes den øverste av sideknappene inne til enheten vibrerer. Den øvre knappen er altså på-knappen, men den brukes sjelden i praksis fordi Trigger Four normalt skrur seg selv på når den blir satt i lader.

For å skru produktet av holdes den øverste sideknappen OG alarmknappen inne til enheten vibrerer. Dette er gjort slik for å minske faren for at man skrur av Trigger Four utilsiktet.

Den nedre sideknappen har i dag ingen funksjon.

Trigger Four vil automatisk skru seg på når den settes i en strømtilsluttet bordlader.

Lokalisering

Safemate Trigger Four benytter GPS for å lokalisere utendørs. Når Trigger Four har Wi-Fi-rekkevidde til markerte referansepunkter, vil GPS skrus av for å spare batterikapasitet, og lokalisering vil utføres på bakgrunn av radiokommunikasjonen.

Alarmforløp

Et alarmforløp med Trigger Four avhenger av enhetens valgte alarminnstillinger.

Kun dersom man har skrudd på alarmkansellering kan en alarm kanselleres før den sendes.

Dersom alarmkansellering er skrudd på foregår forløpet ved at Trigger Four spiller av “Alarmen er utløst” – tre ganger etter hverandre etter at alarmknappen har blitt trykket.

"Alarmen er utløst, trykk alarmknappen for å avbryte"

Lydløs alarm

Trigger Four støtter lydløs alarm (kollegavarsling). For å beskytte alarmutløser vil alarmer som er utløst med lydløs alarm skrudd på, ikke indikeres med verken talemeldinger eller vibrasjon.

Fallsensor

Safemate Trigger Four er i stand til å detektere G-krefter i forbindelse med et fall, og i hvilken grad enheten er tiltet (orientering i forhold til til stående posisjon).

Sistnevnte forutsetter at man bærer produktet langs kroppsaksen. Begge metoder kan brukes til å detektere om brukeren har falt.

Hvem egner Safemate Trigger Four seg for?

Safemate Trigger Four er en god “all-rounder” som egner seg både for hjemmeboende, beboere på institusjon, alenearbeidere, kollegavarsling og personer med behov for falldeteksjon.

Batteriforbruk

En mengde faktorer påvirker hvor raskt batteriet på Trigger Four vil tappes. Automatisk lokalisering vil har stor betydning, dels avhengig av lokaliseringsintervallet.

Man kan redusere batteriforbruket ved å øke lokaliseringsintervallet, men for at høyt lokaliseringsintervall skal ha noen effekt så må intervallet settes til 4 minutter eller høyere (hver GPS-posisjon produsert vil medføre at GPS-chipen vil trekke strøm i ca. 3 minutter).

Dette betyr at det har tilnærmet ingen effekt på batteriforbruket om man har et lokaliseringsintervall på 1 eller 3 minutter – det er først når man velger et høyere intervall at man får effekt.

Lenke til Sensioshop.