1 of 2

Lampeindikasjoner – Trigger Four

Grønn lampe forteller om kommunikasjonen – det aller viktigste å se etter av lampeblinking er at grønn lampe blinker to kort blink hvert 3. sekund. Dette betyr at Trigger four er tilkoblet Safemate server.

Blå lampe forteller om posisjonering (GPS/AGPS/Wi-Fi).

Rød lampe brukes for å indikere batterinivå og ladestatus.

MønsterBetydning
Grønn LED
To korte blink hvert 3. sekund○○ 3s ○○ 3sEnhet tilkoblet server
Ett kort blink hvert 3. sekund 3s 3s Enhet tilkoblet GSM men ikke til server
Ett langt blink hvert 3. sekund 3s 3s Ingen GSM dekning
Hyppig blinking○○○○○○○○Pågående samtale / innkommende anrop
Fast lysFeil med GSM modem – kontakt support
Ett langt blink hvert 2. sekund 2s 2s Feil med SIM-kort – kontakt support
Blå LED
Et kort blink hvert sekund 1s 1sIkke gyldig GPS
To korte blink hvert 3. sekund ○○ 3s ○○ 3sGyldig GPS signal
Ett kort blink hvert 3. sekund 3s 3sIkke gyldig GPS
Tre korte blink hvert 3. sekund○○○ 3s ○○○ 3sGPS signal OK støttet av AGPS
Fire korte blink hvert 4. sekund○○○○ 4s ○○○○ 4sEnheten lokaliserer på Wi-Fi
Ingen lys eller blinkingEnheten lokaliserer ikke
Rød LED
Ingen lys eller blinkingBatterinivå ok (ute av lader)
Batterisjekk – Trykk hvilken som
knapp på enheten

○○
○○○
○○○○
○○○○○
Ett kort blink – 20% batteri
To korte blink – 40% batteri
Tre korte blink – 60% batteri
Fire korte blink – 80% batteri
Fem korte blink – 100% batteri
Ett kort blink hvert 3. sekund 3s 3s 3sEnheten har lavt batteri, og må lades
Ett langt blink hvert 5. sekund 5s 5s 5s Enheten lader (i lader)
Fast lysEnheten er fulladet (i lader)

Øvrige tilstander

Under oppgradering av firmware vil enheten blinke grønt og lyse rødt for deretter å ta en omstart.