1 of 2

Feilsøking – Watch Two

FeilbeskrivelseForklaring
Ikke på nett / Rød sirkel i stedet for grønnKlokken har ikke kontakt med Safemate-plattformen. Sørg for at den er på et sted med god Telenor GSM-dekning.

Skru klokken av ved å trykke raskt gjentatte ganger på SOS knapp frem til det står Skru av. 
 
Hold så SOS knapp inne til den vibrerer, Goodbye dukker opp i display. 
 
Sett klokken tilbake i lader
Kryss oppe til venstreKlokken har ikke kontakt med GSM-nettet. Er klokken lagt til i Safemate Pro / Safemate Go?
Automatisk lokalisering fungerer ikkeKlokken belager seg på skrittellerens verdier. For at klokken skal sende inn posisjoner til plattformen, så må verdien av antall skritt øke. Skrittverdien kan inspiseres om man skrur på skritteller under enhetsinnstillinger > generelt.

NB! Brukere med rullator og rullestol vil antagelig ikke registrere sin bevegelse som skritt.
Tidspunktet på displayet er feilSkru klokken av og på ved å trykke lett på SOS-knappen til du finner av-symbol. Hold SOS-knappen inne i >5 sekunder. Skru klokken på igjen eller sett den i lader.