1 of 2

Lokaliseringsintervall

Lokaliseringsintervallet angir hvor ofte en Safemate-enhet som lokaliserer sender posisjoner til Safemate-plattformen.

Trigger Three E og Safemate Trigger Four i bevegelse vil samle opp og sende inn flere posisjoner innenfor ett og samme minutt, som vil bli presentert selv om man har begrenset lokaliseringsintervallet til f.eks. hvert annet minutt.