1 of 2

Administratorer / operatører / søkere

 Roller

Vi skal komme inn på de ulike rollene senere, men vær klar over at dette er opplæringsmateriale som er forbeholdt operatører, som må kunne mer enn det en søker må kunne.

Dersom du kun har søker-rettigheter, så kan du begrense deg til å ta kurset Safemate Pro for søkere.

Dersom du har administrator-rettigheter, vil du finne informasjon forbeholdt denne rollen i påbygningskurset Safemate Pro for administratorer.