1 of 2

Oversikt

Startpunktet i Safemate Pro er oversikten. Dette er det første skjermbildet man vises når man logger seg inn i Safemate Pro. Her vises en overordnet teknisk oversikt over alle enheter som er tilknyttet den eller de ulike underavdelinger i kommunen som du har blitt bemyndiget til å se. Feltene med de forskjellige kategoriene er klikkbare, slik at man raskt kan skaffe seg oversikt over det man er ute etter. 

For eksempel, om man trykker på den delen av ringen som representerer Safemater som er i tilstand «Feilet selvsjekk», så vil man tas til en liste over alle de Safemater som er i tilstand «feilet selvsjekk».