1 of 2

Avanserte innstillinger geofence

Når man har laget et geofence så har man noen valgmuligheter.

Endre navn

Man kan gi geofenceområdet et navn, som kommer til anvendelse blant annet i de SMS-meldinger og push-varsler som sendes ut ved geofencehendelser.

Status (aktivt eller inaktivt)

Man kan her angi om geofence-området skal være aktivt eller deaktivt gjennom Status-velgeren. Om ikke annet er valgt så er geofencet aktivt, . Inaktive geofence ignoreres fullstendig.

Om man ha valgt aktivt, så kan man tidsstyre geofenceområdet, det vil si at man angir et daglig tidsrom at geofenceområdet skal være aktivt, og resten av tiden inaktivt.

Det finnes mulighet for å legge inn avanserte innstillinger på individuelle og delte geofence under Vis avanserte innstillinger.

Tidsstyrt geofence

Man kan kan man tidsstyre geofence til kun å gjelde i et gitt intervall (f.eks. om natten).

Varselforsinkelse

For ytterligere å redusere faren for falske geofence-alarmer kan man legg inn varselforsinkelse der man i dette eksemplet aksepterer 2 minutter utenfor geofene-området før varsel hendelsen oppstår og varsel sendes.

Tips: Med lokaliseringsintervall satt til hvert minutt og maksimalt tillatt tid utenfor geofence satt til to minutter, så vil ikke én enkelt posisjon utenfor geofence-området resultere i geofence-varesel.

Ulempen med varselforsinkelse er at mottagere mottar varsel senere ved reelle geofence-passeringer.

Varsle brudd med oppringning

Nederst kan man velge å Varsle brudd med oppringning, som vil føre til at GSM-mottakere i varslingslisten vil ringes opp i tillegg til å motta SMS- eller pushmelding.

Man vil bare motta oppringning ved brudd (exit) ikke ved tilbakekomst (entry).