1 of 2

Lage et nytt geofence

Geofenceinnstillinger finnes under enhetsinnstillinger, representert ved denne knappen:

I Safemate Pro går det dessuten også an å lage geofence som standardinnstilling.

Lage nytt geofence

For å lage et nytt geofence, så trykker du på knappen Nytt Geofence.

Du kan velge mellom sirkel (sirkeulært geofence). polygon (punktvis gefence) eller Wi-Fi lokasjoner. For å kunne lagre et geofence basert på Wi-Fi må det først ha blitt opprettet minimum en Wi-Fi-lokasjon.

For sirkulære og polygone geofence: Før du begynner å angi senterpunkt eller tegne på kartet, så bør du zoome kartet til et egnet utgangspunkt for det geofencet du er i ferd med å lage. Du kan bruke søkefunksjonen for å søke etter en gateadresse.

For sirkulære og polygone geofence anbefaler vi å legge inn en buffer-sone på minimum 120 meter mellom der Safemate-bæreren forventes å oppholde seg og geofence-området sitt yttergrense.

Her er et eksempel på et (polygont) geofence-området som er for trangt:

Trangt geofence

I dette bildet er geofencets yttegrense tegnet med utgangspunkt hushjørnene, og dette vil generere mange falskalarmer.

Wi-Fi geofence

For å kunne lage et geofence basert på Wi-Fi lokasjon, så må først minimum en Wi-Fi lokasjon opprettes.

Når Safemate forlater et Wi-Fi geofence (det vil si at Safemate har mistet kontakt med samtlige aksesspunkter som følger av definisjonen av Wi-Fi lokasjonen eller Wi-Fi lokasjonene), så vil plattformen sende melding om utpassering av geofence til varselmottakere (samt til evt. integrasjonspartner).

Det er angitt en forsinkelse på 2 minutterer fordi man i ytterkanten av Wi-Fi-rekkevidden ellers ville kunne oppleve mange forstyrrende ut-inn-ut-inn-passeringer.

Navngi geofence

Geofence bør gis et mer betegnende navn enn f.eks. “Geofence1”, som gjør at de som mottar push-melding, e-post og/eller SMS om geofence-brudd enklere kan forholde seg til hvilket geografisk område det dreier seg om. Dette er spesielt viktig for delte geofence (geofence ment for gjenbruk).

Gjenbruke geofence

Dersom flere Safemate-enheter skal benytte samme geofence-konfigurasjon, så kan geofence lagres som standardinnstillinger, så slipper man å sette opp geofence på nytt for hver enhet.

Alle Safemate-enheter som legges til i en underavdeling som har ett eller flere geofence lagret som standardinnstilling, vil forholde seg til disse geofence.