1 of 2

Valg felles for alle geofence

geofence settings

Det er adgang til å angi hvor lenge man som bærer av Safemate kan være på utsiden av unionen av geofence på hhv. dagtid og nattestid.

I tillegg så er det adgang til å angi maksimalt antall minutter det er tillatt å være på utsiden av unionen av geofence uten å bevege seg. I eksempelet over, så vil man kunne være på utsiden av alle geofence i 30 minutter på dagtid uten at en geofence-hendelse oppstår, men ikke på nattestid da tiden er satt til kun er 10 minutter.