1 of 2

Valg knyttet til det enkelte geofence

Når man har laget et geofence så har man en del valgmuligheter. For det første kan man gi geofenceområdet et navn, som kommer til anvendelse blant annet i de SMS-er som sendes ut ved geofencehendelser.

Dernest kan man velge om området skal være aktivt eller deaktivt. Om man ha valgt aktivt, så kan man tidsstyre geofenceområdet, det vil si at man angir et daglig tidsrom at geofenceområdet skal komme til anvendelse. I perioder utenfor dette tidsrommet så vil systemet forholde seg til geofenceområdet som om det skulle vært deaktivert.