1 of 2

Varslingsmetoder

Når Safemate sitt baksystem har oppdaget et brudd på en geofenceregel, så varsles dette til de personer som abonnerer på hendelsestypen geofence i varslingslisten. Man kan varsle om geofencepasseringer enten i form av en enkel SMS-melding eller både SMS-melding og oppringning. Grunnen til at man også kan velge å bli oppringt, er at geofencepasseringer i noen tilfeller kan være kritisk, og at man da ønsker å hindre at geofencepasseringen drukner blant alle de andre grunnene til at en smarttelefon vibrerer i lomma.

Varslingsmetode angis under “Avanserte innstillinger” (under knappen “NYTT GEOFENCE”).