1 of 2

Safemate Help

Safemate Help app-ikon

Safemate Help er en Safemate-enhet som er en app på en telefon. Den kan brukes som et supplement eller substitutt for en Safemate fra serien Trigger, Track eller Watch.

Safemate Help fungerer på omtrent samme måte som en fysisk Safemate-enhet. Det innebærer at den må legges til kommunens Safemate Pro-instans før den kan brukes. Før dette er gjort vil app-en kun presentere et unikt serienummer, f.eks. “VRAA1234”.

Safemate Help vil kunne brukes for to formål:

  • Utløse alarm
  • Lokalisere (telefonen til) bæreren

Brukeren av telefonen kan gå inn på en kartside og observere hvilke posisjoner som er sendt til server.Brukeren av telefonen kan velge under “innstillinger og tillatelser” hvor regelmessig app-en skal sende inn posisjoner.

Safemate Help-app-en sin evne til å kontinuerlig rapportere telefonens posisjon vil avhenge av hvilke rettigheter som app-brukeren har gitt app-en.

Safemate Help kan sende fire typer meldinger:

  • Brukerutløst alarm
  • Geofence
  • Lavt batteri
  • Avskrudd

Merk at feilet selvsjekk ikke sendes, dette fordi vi ikke kan forsikre oss om at vi mottar regelmessige heartbeats fra Safemate Help som kjører på iOS.

Kort demo-video:

Lengre demo-video (engelsk):