1 of 2

Kollegavarsling – Trigger Two

Safemate Trigger Two er velegnet som kollegavarsling (ansattvarsling) for ansatte fordi den har mulighet til å utløse lydløs alarm (lyttemodus); ansatte i tjenesten kan varsle kollegaer uten å lage lyd ut over den minimale lyd som følger av vibrasjonen som tilkjennegir for bæreren at alarmen er utløst. Mottakere vil kunne lytte på situasjonen der Safematen er, samtidig som høyttaler er sperret fra å spille av lyd som potensielt vil kunne eskalere situasjonen for bæreren. 

Samtidig vil direkteanrop til Trigger Two-enheter med lydløs alarm skrudd på innledes med ringetone. I sum ivaretas personvernet til ansatte som bærer Trigger Two som kollegavarslingsmedium på en optimal måte. 

Referanse

Safemate leverer kollegavarsling til en rekke norske kommuner. Kristiansund kommune er kanskje den kommunen som har kommet lengst i bruken av Safemate for å varsle andre ansatte.

Kristiansund har sammen med Safemate samarbeidet for å få endret programvaren i Safemate Trigger Two til å tilfredsstille de strenge krav til personvern kommunen har, og samtidig kunne varsle på en stille måte (enveis ikke toveis). Konkret så handlet dette om at Safemate-enheten måtte gi tydelig indikasjoner til bærer når den ringes direkte, mens den skal være helt stille i kjølvannet av en brukerutløst alarm for ikke å eskalere situasjonen bæreren befinner seg i. 

«Vi har benyttet Safemate som leverandør av mobile trygghetsalarmer i flere år, og er godt fornøyd med leverandør og produkt. Vi opplever det trygt å ha nær og god dialog med leverandøren, og får rask og effektiv hjelp når vi en sjelden gang har behov for det. Vi opplever Safemate som en profesjonell og endringsdyktig leverandør som tar kommunene på alvor, og kan trygt anbefale Safemate til andre kommuner eller offentlige institusjoner.»

Benedicte Nyborg, Kristiansund kommune