1 of 2

Safemate Help – avansert

Safemate Help forholder seg både til innstillinger som er satt i Safemate Pro, men vil alltid først adlyde de innstillinger som er satt på telefonen.

Eksempelvis så kan man i Safemate Pro sette opp Safemate Help til automatisk lokalisering, men det hjelper ikke dersom man i telefonens innstillinger har angitt at app-en Aldri skal sende inn posisjoner.

Med en slik konflikt i innstillingene, så er det telefonens innstilling som “vinner”.

Aldi

På beslektet vis kan innstillingene i Safemate Pro begrense synlige posisjoner fra Safemate Help. Dersom man har valgt i telefonens innstillinger at posisjoner Alltid skal sendes og samtidig skrudd av hovedbryter for Posisjonering i Safemate Pro, så vil ingen posisjoner presenteres.