1 of 2

Kollegavarsling – Trigger Two

Safemate Trigger Two er velegnet som kollegavarsling (ansattvarsling) for ansatte fordi den har mulighet til å utløse lydløs alarm (lyttemodus); ansatte i tjenesten kan varsle kollegaer uten å lage lyd ut over den minimale lyd som følger av vibrasjonen som tilkjennegir for bæreren at alarmen er utløst. Mottakere vil kunne lytte på situasjonen der Safematen er, samtidig som høyttaler er sperret fra å spille av lyd som potensielt vil kunne eskalere situasjonen for bæreren. 

Samtidig vil direkteanrop til Trigger Two-enheter med lydløs alarm skrudd på innledes med ringetone. I sum ivaretas personvernet til ansatte som bærer Trigger Two som kollegavarslingsmedium på en optimal måte. 

Referanse

Safemate leverer kollegavarsling til en rekke norske kommuner. Larvik kommune er kanskje den kommunen som har kommet lengst i bruken av Safemate.

Programvaren i Safemate Trigger Two er endret til å tilfredsstille strenge krav til personvern i kommunen, og samtidig kunne varsle på en stille måte (enveis ikke toveis). Konkret så handlet dette om at Safemate-enheten må gi tydelig indikasjon til bærer når den ringes direkte, mens den skal være helt stille i kjølvannet av en brukerutløst alarm for ikke å eskalere situasjonen bæreren befinner seg i. 

«Larvik kommune har vært svært godt fornøyd med Leverandøren (les Safemate), både i inneværende og i foregående kontraktsperiode. Larvik kommune opplever at Leverandøren er tilgjengelig, påvirkelig og endrings dyktig. Blant annet gjennom flere heldags workshop’er der Leverandøren har reist med utviklere og produktspesialister til Larvik, har vi som Kunde opplevd et tett samarbeid med Leverandør til det beste for våre brukere. Vi kan se tilbake på et tett samarbeid der vi som kunde har hatt betydelig påvirkning på produktets utvikling.

Basert på våre egne erfaringer gjennom to leveranseperioder kan vi trygt anbefale andre kommuner å ta i bruk løsninger fra Safemate.»

Mette Wierød Landsverk, Spesialkonsulent, Larvik kommune