1 of 2

Automatisk lokalisering

Safemate kan ved hjelp av et innebygget akselerometer fastslå om den er i bevegelse. Når man velger automatisk lokalisering, så overlater man til Safemate å skru på og av lokalisering basert på ytre bevegelse.

Automatisk lokalisering kan i mange tilfeller være å foretrekke fremfor manuell lokalisering ettersom man ikke behøver å foreta seg noe på PC/mobil for at lokaliseringen skal begynne.

Automatisk lokalisering vil føre til at batteriet tappes raskere enn ellers, fordi Safemate da vil være i lokaliseringsmodus oftere enn om den ikke hadde hatt automatisk lokalisering skrudd av. Grovt sett kan man si at batterilevetiden mer enn halveres ved bruk av automatisk lokalisering.

Merk at automatisk lokalisering er obligatorisk for Trigger- og Track Three. Det vil si at det er ikke adgang til å skru av automatisk lokalisering for disse enhetstypene.