1 of 2

Når lokaliserer Safemate?

For at en Safemate skal sende poisjoner, dvs. lokalisere, så må hovedbryter for posisjonering være skrudd på.

Om ovennevnte forutsetning er på plass, er det tre grunner til at en Safemate starter lokalisering:

  1. Etter en brukerutløst alarm,
  2. Som følge av at man har innledet en manuell lokaliseringsøkt eller trykket på hent posisjon,
  3. Ved bevegelse dersom man har skrudd på automatisk lokalisering.

Automatisk lokalisering betyr at Safemate-enheten selv bestemmer når den skal ha lokaliseringsfunksjonalitet påskrudd eller ikke, basert på om den er i bevegelse eller i ro.

Når Safemate lokaliserer, så innebærer det at Safemate forsøker å få opparbeidet en posisjon og at posisjonsmeldinger sendes til server og dernest vises på kartet. Hyppigheten av meldingene er angitt av et eget lokaliseringsintervall.