1 of 2

Posisjonsnøyaktighet

Når Safemate-enhetene lokaliserer utendørs så benyttes kommunikasjon med GPS-satellitter (noen av de nyeste enhetene kan bruke Wi-Fi og Bluetooth-enheter som referansepunkter).

Av og til kan man oppleve at Safemate-enheten sender fra seg posisjoner som ikke stemmer. Noen ganger er avviket ubetydelig, andre ganger kan avviket være så stort at GPS-posisjonen er et helt annet sted enn faktisk posisjon. Dersom man bruker geofence, så vil mottakere av geofence-hendelser kunne oppleve å motta varsel om geofence-passeringer – når bærer i virkeligheten ikke har brutt geofence.

Dersom man opplever at posisjonene ved gjentatte tilfeller er unøyaktige eller forsinkede, verifiser at enheten har GSM-dekning slik at den har forusetninger til å få sendt signalene sine til Safemateplattformen.

Dersom man ønsker mer nøyaktige posisjoner så kan man øke kravet til antall satellitter som en posisjon skal bygge på. Det gjøres i Safemate Pro under enhetsinnstillingenes lokaliseringstab.

Velger man et høyt antall satellitter (f.eks. 7), så kan man regne med at presisjonen på posisjonen øker. Ulempen med å velge en høy verdi er at det vil ta lengre tid for å få en posisjon (GPS fix), selv utendørs.

Safemate Trigger One har en eldre GPS-chip som gjør at generelt har en lavere posisjonsnøyaktighet enn det man kan forvente fra de øvrige enhetene.

Trigger One

Les om feilsøking på geofence.