1 of 2

Posisjoner av lav kvalitet

En posisjon med lav kvalitet (posisjonspresisjon) kan i noen tilfelle være bedre å få presentert enn ingen posisjon. Man kan derfor velge å få disse posisjonene presentert, vel vitende om at de kan være upresise.

En posisjon med lav kvalitet kan være:

  • En GPS posisjon med et lavere antall sateliter enn det som er valgt som minimum. Standardverdien før man evt. har overstyrt denne er 5 eller flere satellitter. Dersom enheten rapporterer posisjon basert på et lavere antall satellitter så vil disse i utgangspunktet ikke bli presentert på kartet.
  • En GSM-basert posisjon. Standard i Safemate er at GSM-baserte lokasjoner ikke vises, fordi de kan avvike mange hundre meter, av og til flere kilometer.
  • En Wi-Fi-basert posisjon med antatt høyere feilmargin enn 50 meter.

GSM-basert lokalisering

GSM-basert lokalisering er posisjonering ved hjelp av mastdata fra GSM-nettet. Ettersom en Safemate alltid er tilkoblet en mobilmast, kan vi i mangel av en bedre posisjon velge å vise dette som en upresis posisjon.

I byer med tettere nettverk av GSM-master, kan disse posisjonene være ganske presise, helt ned i 10-100 meter. I mindre urbane strøk kan posisjonen være mange hundre meter feil. Antatt unøyaktighet fremstilles på kartet ved en sirkel rundt posisjonen.

I dette eksemplet vises posisjonen med ca. 300 meter feilmargin.

Dersom man ønsker alltid å få presentert GSM-baserte posisjoner, kan man skru på “GSM-basert lokalisering” under lokaliseringstab-en. GSM-baserte posisjoner vil kun bli presentert dersom GPS- eller Wi-Fi-baserte posisjoner ikke kan oppdrives.

Presentasjon av enkeltposisjoner med lav kvalitet

Dersom en posisjon med lav kvalitet er tilgjengelig, kan du velge å få denne presentert ved å trykke på knappen “Posisjon av lav kvalitet” i transaksjonsloggen.

Å vise enkeltposisjoner med lav kvalitet på denne måten vil ikke utløse geofence-hendelser, men vil kun gi deg en indikasjon på hvor Safemate-enheten befinner seg.

Om man velger å få presentert en enkeltposisjon med lav kvalitet så får dette ingen betydning for øvrige brukeres presentasjoner, enten det er dine kollegaer eller pårørende som bruker Safemate app-en.