1 of 2

Delte geofence

Delte geofence er geofence som ikke bare er laget for en gitt Safemate-enhet, men som i stedet gjelder for alle Safemate-enheter i en kommune eller underavdeling. Det betyr at også fremtidige Safemater som legges til kommunen eller underavdelingen der delte geofence er definert, vil forholde seg til geofence-definisjonene.

Under standardinnstillingene vil administratorer og andre med nødvendig tilgang se en egen tab for geofence. Her kan man legge til delte geofence.

Trykker man på Legg til delt geofence kan man velge hva slags type geofence man ønsker å opprette.

Når man har valgt geofence-type så kan man angi detaljer, slik som man kan for enhetsspesifikke geofence.