1 of 2

Feilsøking geofence

Falske geofene-passeringer undergraver tilliten til Safemate som tjeneste. Denne artikkelen inneholder 5 tips for hvordan man kan få geofence til å fungere bedre.

Tips 1: Ikke lag for trangt geofence

På bildet under ser vi et hus med garasje og en del oransje posisjonsplott – samt en rød posisjon som er utenfor geofence-området. Selv om bæreren har Safemate har oppholdt seg i huset hele tiden, så har en posisjon havnet utenfor.

Hvorfor vises posisjonen der når man ikke har vært der? Det er rett og slett fordi GPS-signaler kan være reflektert og dermed unøyaktige. GPS-systemet har en iboende feilmargin som vi må ta høyde for.

Eksempel på for trangt geofence

Det bør være minst 120 meter fra der Safematen forventes å oppholde seg fra geofencets yttergrense.

Tips 2: Tillat 2 minutter på utsiden av geofence

Dersom du kan tillate en 2 minutters forsinkelse på geofence-meldingen, så kan du langt på vei utrydde falske geofence-meldinger.

Ulempen med å ha lagt inn 2 minutter, er at du i beste fall vil få en to minutters forsinkelse på reelle geofence-meldinger. I noen tilfeller kan det være uhensiktsmessig, men i de fleste tilfeller kan det være en akseptabel trade-off for å utrydde falske geofence-alarmer.

Tips 3: Krev nok satellitter

Safemate mottar flere posisjoner enn de som vises, men forkaster posisjoner som er basert på færre satellitter enn det som er angitt som satelittkrav. Dersom satellittkravet er satt til 3, så vil dette føre til raskere såkalt GPS fix (som gir GPS-posisjoner), men nøyaktigheten på en posisjon basert på kommunikasjon basert på 3 satellitter er teorietisk lavere enn en posisjon basert på f.eks. 5 satellitter.

Innstillingen kan settes som standardinnstilling i stedet for å endre hver enkelt Safemate (gjelder kommuner ikke privatpersoner), under Lokaliseringsintervall.

Tips 4: Oppgrader til en nyere modell

Safemate Trigger One har GPS-teknologi fra 2011, mens øvrige modeller har GPS chipset med bedre presisjon. Du kan forvente raskere GPS-fix, og dermed raskere posisjonering, og høyere presisjon på posisjonsplottene ved bruk av nyere modeller enn Safemate Trigger One.

Tips 5: Angi 1 minutts lokaliseringsintervall

Vi anbefaler at du angir lokaliseringsintervallet til 1 minutt for enheter som bruker geofence. Dersom man har geofence på en enhet med lokaliseringsintervall på f.eks. 10 minutter, så kan i verste fall geofence-alarmer bli 10 minutter forsinket.

Det har i praksis liten betydning for batterilevetiden å redusere lokaliseringsintervallet.