Brukeradministrasjon

Administratorer (og evt. andre roller man har opprettet) har adgang til menyvalget Roller og har derved adgang til å drive brukeradministrasjon gjennom å opprette, redigere og/eller slette brukere.

Under roller vises en oversikt over alle applikasjonsbrukere (administratorer og operatører) med informasjon om deres tilgangsnivå.

Et eget diplom-ikon indikerer at applikasjonsbrukeren har blitt gitt opplæring i Safemate Pro (dette er ikke integrert mot e-læringsmodulen).

Educated

Til høyre for hver rad kan man se hvilke andre administatorer/operatører som er aktive brukere, og evt. hvor lenge siden det var siden applikasjonsbrukeren sist var pålogget. Dersom en applikasjonsbruker aldri har vært pålogget, eller om det har gått lang tid siden forrige pålogging (default ett år), markeres raden med en rød prikk.

Man har adgang til å inspisere den enkelte administrators applikasjonsbrukerlogg, som lister opp hva den enkelte applikasjonsbruker har foretatt seg i applikasjonen.

For å legge til nye applikasjonsbrukere, trykker man på knappen “Legg til ny bruker” øverst i høyre hjørne på listen over applikasjonsbrukere.

Et minimum av informasjon må legges inn om den nye applikasjonsbrukeren (fornavn, etternavn, organisasjonsmessig tilhørighet, mobilnummer og epost-adresse).

Mobilnummeret som oppgis er brukerens personlige mobilnummer, og anvendes dersom tofaktorautentisering er skrudd på.

Inntil evt. mobilnummeret legges inn i en Safemates varslingsliste, vil mobilnummeret ikke brukes ifm. mottak av alarmer.

Under “Tilgangsnivå” angir man hvilken rolle den nye brukeren skal ha, og hvilke underavdelinger brukeren skal ha tilgang til (administratorer vil automatisk ha tilgang til alle nivåer).

Når man lagrer den nye applikasjonsbrukeren, sendes det etter kort tid en epost til vedkommende, men informasjon om hvorledes man kommer i gang. Nedenfor er et eksempel på en slik epost:

Example email sent to new users