Logger i Safemate

Hva loggføres?

Hovedregelen er at alle handlinger som av foretas i administrasjonssystemet Safemate Pro eller tilhørende app-er, og som antas å kunne ha betydning for bærerens personvern, vil bli loggført. Dette gjelder også dersom kommunens partner eller administrativ løsning sine support-medarbeidere gjør endringer.

Hvilke logger finnes?

Det finnes fire logger; applikasjonsbrukerlogg, enhetslogg, transaksjonslogg og anropslogg.

  • Applikasjonsbrukerlogg – Logg over hva en applikasjonsbruker har foretatt seg
  • Enhetslogg – Logg over hva som er foretatt av konfigurasjonsendringer for en (Safemate-) enhet
  • Transaksjonslogg – Logg over meldinger mellom plattform og enhet
  • Anropslogg – Logg over oppringning og varigheten av disse.

Hvem har tilgang til logger?

Hvem som har tilgang til loggene styres av rolledefinisjonene. En administrator har tilgang til alt av logger, en operatør har tilgang til logger som omhandler de Safemate-enheter man har adgang til men ingen applikasjonsbrukerlogger. Rolle-editoren kan brukes for å skreddersy rolledefinisjoner til eget behov.

Hvor lenge har man tilgang til logger?

Oppføringer i logger vil kunne inspiseres så lenge hendelsene ikke har passert en tidsgrense som angis av kunden selv under standardinnstillingenes personverninnstillinger.

I tillegg så vil alle logger være tilgjengelige arkivdatabaser, der dataene lagres i 6 måneder. I tilfeller hvor det er behov for adgang til arkivdata vil kunder måtte gå via leverandørens support for å få tilgang til applikasjonsbruker-sentriske logger.

Hvordan inspiserer man logger?

Loggoppføringene kan inspiseres enten med utgangspunkt i en enkelt enhet (Safemate) – enhetslogg – eller med utgangspunkt i en applikasjonsbruker – applikasjonsbrukerlogg.

Eksempelvis, så vil handlingen at Eva Hansen skrudde av geofence “Hjemmeområde” for Safemate ABCD1234 klokken 15.30 kunne leses både i enhetsloggen til ABCD1234 og i applikasjonsbrukerloggen til Eva Hansen.

Sletting av logger

Ingen logger kan slettes fra Safemate Pro, selv med administratortilgang. Men siden adgang krever en aktiv applikasjonsbruker, så vil man gjennom Safemate Pro kunne sperre tilgangen til alle logger for en gitt ansatt om man sletter eller deaktiverer den aktuelle applikasjonsbrukeren.