Rolleeditor

I Safemate Pro så finnes det en rolleeditor slik at man kan skape egendefinerte roller. Fra Roller-menyen, trykk knappen; Rolleeditor.

Minimum tre system-roller vises; administrator, operatør og søker. Disse rollene kan ikke slettes, men kan benyttes som utgangspunkt for å definere nye, egendefinerte roller. Om man ville definere en rolle fra scratch, trykk “legg til ny rolle”.

En egendefinert rolle må spesifiseres i detalj innenfor feltene angitt til venstre i editoren (Rollenavn, brukeradministrasjon, pålogging, osv.).