1 of 2

Lokalisering

Med lokalisering mener vi at Safemate har funksjonalitet for lokalisering skrudd på, og at den sender inn posisjonsoppdateringer til Safemate sine baksystemer i henhold til et lokaliseringsintervall.

Posisjonsplottene gjør at man kan følge bevegelsene til Safemate-bæreren på kartet i Safemate Pro (og i app-en Safemate).

Utgangspunktet er at en Safemate ikke lokaliserer. Dette er fordi lokalisering er batterikrevende og at det griper inn i bærerens personvern.